استفاده از کاغذ روغنی رولی در کارخانه ام دی اف کشور!!