کود آلی ارگانیک که ریشه گیاه را می سوزاند!

ضایعات طیور
کودهای طیور بسیار موثر هستند، اما باید با احتیاط و به روش‌های خاصی از آنها استفاده کرد تا منجر به آلودگی محیط زیست، شیوع بیماری‌ها و بوی نامطبوع نشود.

کود آلی ارگانیک این ترکیبی از فضولات حیوانی و گیاهی در نسبت های مختلف است. جایی که زباله ها در یک سیستم لایه ای کمپوست می شوند و منافذی برای تهویه ایجاد می شود و می توان برخی از عناصر طبیعی مانند (سنگ فسفات و گوگرد) را اضافه کرد. بهتر است از عناصر معدنی همراه با کود آلی طبیعی استفاده نکنید.

کود آلی صنعتی
از بقایای گیاهی تشکیل شده است که با سیستم تهویه خوب به صورت لایه ای با هم کمپوست می شوند. مقادیر مشخصی از عناصر معدنی بین لایه های آن اضافه می شود.

کمپوست بستر
در این روش زباله ها دسته بندی شده و مواد معدنی از آن خارج می شوند و سپس مواد آلی از طریق سیستم تخمیر هوازی، بی هوازی یا مخلوط تخمیر می شوند.

کود ارگانیک

بیوگاز

مخلوطی است که پس از تولید گاز باقی می ماند و محلول معلقی است و بلافاصله قبل از شخم زدن روی سطح زمین پخش می شود. کود بیوگاز از یک قسمت جامد و یک قسمت مایع تشکیل شده است که با فرآیند ته نشینی قابل جداسازی است. رسوب حاصل می تواند پس از خشک شدن با پخش در خاک کشاورزی به عنوان کود آلی مورد استفاده قرار گیرد در حالی که قسمت مایع آن با آب آبیاری استفاده می شود.

مادر شوهر
در فرآیند تصفیه فاضلاب، مواد جامد را در حوضچه های ته نشینی جدا می کنند و سپس خشک می کنند، با آهک ریز مخلوط می کنند و تا 3 ماه می گذارند تا خشک شود، سپس بسته بندی می شود و برای کمپوست استفاده می شود.

همچنین بخوانید: کودهای پتاسیم.

نحوه استفاده
کودهای آلی به مقدار 4-8 تن در هکتار استفاده می شود که کود به صورت دستی پخش می شود.